CLICKforSCHOOLS

UVOD U DIDAKTIČKE IZVORE

Projekt Click for schools nudi učiteljima niz nastavnih aktivnosti, istraživačkih projekata i primjera dobre prakse, utemeljenih na multidisciplinarnom i cjelovitom pristupu, a u cilju:

  • Boljeg razumijevanja uzroka i posljedica klimatskih promjena
  • Snažnijeg  angažmana učenika u pojedinačnim ili kolektivnim eko-građanskim akcijama

Nastavni materijali kreirani su uglavnom za učenike u dobi od 11 do 16 godina koji žive u mediteranskoj regiji, ali se mogu lako prilagoditi drugim uzrastima ili regijama


AKTIVNOSTI

U ovom se izborniku nude istraživanja, eksperimenti, igre i druge aktivnosti primjerene radu u učionici.

Svaki se predloženi listić aktivnosti može povezati s drugim aktivnostima ili projektima,  upotpuniti različitim vanjskim izvorima i tako omogućiti ostvarenje originalnog kroskurikularnog programa. Nekoliko primjera takvih programa možete pronaći na ovoj web stranici.

Pomoću tražilice pronađite zanimljive aktivnosti povezane s  odabranom tematikom (staklenički učinak, bioraznolikost, voda, energija itd.) ili disciplinom (geografija, prirodne znanosti, umjetnost itd).

TITULAKLJUČNE RIJEČI
Što je kruženje ugljika Ugljični, ciklus, atmosfera, CO2, planeta, ugljik, fosilna, goriva
Klimatske promjene i bujične poplavle-L Opasnost, od, poplave, informirane, odluke, djelovanje, čovjeka, institucije, suradnja, empatija, prilagodba, provođenje, pravila
Klimatske promjene i ekostustavi Ekossustav, stanište, životna, zajednica, biološka, raznolikost, prilagodb, organizama
Kruženje vode u prirodi Resurs
Prilagodba na klimatske promjene Prilagodba, otpornost, prevencija, šteta
Veliki šumski požari u mediteranskim zemljama i klimatske promjene Požari, šumski, požari, mediteranski, ekosustavi, ekologija, trokut, karta opasnosti, prirodne, katastrofe
Voda, krhki resurs Resursi, prekomjerna, eksploatacija, hidraulika, nedostatak, zagađenje
Efekt staklenika Plin, staklenički plin, atmosfera
Električna energija Električna, energija, fosilna, goriva, lignit, otisak ugljika, efekt, staklenika, upotreba, energije
Klimatske promjene – što je to zapravo Klima, mediteranska


LISTIĆI ZNANJA

U ovom se izborniku nude pedagoški projekti koji tijekom duljeg razdoblja motiviraju učenike na stvaralačke i istraživačke procese te timski suradnički rad, što ih uvodi u aktivizam eko-građanstva.

Svaki se predloženi projekt može povezati s drugim nastavnim aktivnostima ili vanjskim izvorima znanja. Primjere  povezanih kroskurikularnih programa možete pronaći na ovoj web stranici.

Pomoću tražilice pronađite zanimljive projekte povezane s  odabranom tematikom (staklenički učinak, biološka raznolikost, voda, energija itd.) ili disciplinom (zemljopis, prirodne znanosti, umjetnost itd).

TITULA KLJUČNE RIJEČI PREDMETI
Izvjestitelj o klimatskim promjenama klimatske, promjene, mediteranska, regija, ljudake, aktivnosti, CO2Geografija
Kad voda postane prijetnja poplave, vodaPriroda, biologija, povijest, materinski, strani, jezik
Klimatske promjene i bujične poplave opasnost, poplave, bujične, poplave, prevencija, klimatske promjene, ublažavanje, prilagodbaGeografija, fizika, građanski, odgoj
Oslikavanje klimatske situacije-utjecaj klimatskih promjena na okruženje Teritorij, razvoj, uzroci, utjecaji, okruženje, prilagodba, ublažavanjeGeografija, Priroda , biologija, ekonomija
Pokus o stvaranju električne energije pomoću solarne ploče Električna, energija, shema, obnovljivi, izvori, energije, eksperimentfizika, priroda biologija
Pokus o učinku topljenja leda na porast razine mora Razina, mora, otapanje, leda, led, na kontinentu, Globalno, zagrijavanje, Prirodni, rizikPriroda , biologija, fizika, geografija, građanski odgoj
Pokus o učinku zakiseljavanja mora na morske organizme Zakiseljavanje, oceana, pH, život, moru, morski, okoliš, topljivost, CO2, biološka, raznolikostPriroda , biologija, fizika, kemija, geografija
Pokus o utjecaju CO2 na temperaturu Zemlje CO2, Globalno, zagrijavanje, efekt, staklenika, TemperaturaPriroda , biologija, fizika, geografija
Pokus o utjecaju temperature na razinu mora Temperatura, razina, mora, globalno, zagrijavanje, prirodni, rizikPriroda , biologija, fizika, geografija
Poštujem svoj okoliš uzročno, posljedična, veza, otpad, plastika, zajednica,
građanstvo, odgovornost,
zaštita, teritorij,
otpad
Priroda , biologija, društvene znanosti, geografija, matematika
Prema održivom prijevozu Utjecaj, mobilnosti, promet, fosilno, gorivo, zagađenje, zraka, održiva, mobilnostPriroda , biologija, društvene, znanosti, geografija, građanski odgoj, povijest, matematika
Probudi se – eko-gra_ansko dj elovanje u lokalnoj zajednici podizanje, svijesti, građanska, akcijaMaterinski jezik, priroda , biologija, građanski odgoj
Reakcije ekosustava na klimatske promjene Klimatske, promjene, staništa, životni, uvjeti, prilagodba, organizmi, voda, biološka raznolikost, poljoprivredaPriroda , biologija, geografija
Sposobnost prilagođavanja klimatskim promjenama Vještine, prilagodbe, drveće, život, zajednici,Priroda , biologija, materinski, jezik, građanski, odgoj
Upoznavanje učenika s klimatskim promjenama Otpad, voda, onečišćenje, zraka, biološka, raznolikost, javna migracija, promet, energija, glavni, prirodni, riziciPriroda, biologija
Utjecaj klimatskih promjena na izumiranje pčela Pčela, životni, uvjeti, oprašivanje, kalendar, cvatnje, biološka, raznolikostPriroda , biologija
Utjecaj klimatskih promjena na migracije liganja životni uvjeti, lignje, promjene, migracija, biološka, raznolikostPriroda , biologija
Utjecaj klimatskih promjena na rast srdele Srdela, promjene, rasta, prilagođavanje, životni, uvjeti, biološka, raznolikostMaterinski, jezik, Priroda , biologija
Aktivnost za ponavljanje gradiva izradom društvene igre Klimatske, promjene, voda, efekt, staklenika, biološka, raznolikost, poplave, zagađenje, otpad, mobilnostPriroda , biologija
Intervju s autorom knjige o ekologiji Klimatske, promjene, voda, zagađenje, zraka, otpad, mobilnost, energija, biološka, raznolikost, efekt, staklenikaPriroda , biologija, materinski, jezik, građanski, odgoj
Istraživanje posljedica klimatskih promjena u okolišu Mediteranska, klima, prirodni, rizici, biološka, raznolikost, zagađenje, zraka, vodaGeografija, matematika, jezici, IKT, Priroda , biologija
Izrada aplikacije za pametne telefone za slučaj prirodne ugroze Matematika, Algoritam, Programiranje, Primjena, pametni, telefon, Prirodni, rizici, poplava, šumski požar, prirodna, katastrofa, sigurnostMatematika, tehnologija
Izrada makete ekološke kuće u skladu s regionalnim ograničenjima i raspoloživim lokalnim resursima Potrošnja, energije, obnovljivi, izvori, energije, prirodni, resursi, održivi, razvoj, voda, rizik, otpad, recikliranje, modelTehnologija, Priroda , biologija, Likovna kultura


PROJEKTI

U ovom ćete izborniku pronaći listiće s informacijama koje mogu upotpunite vaše postojeće znanje o klimatskim promjenama i potaknuti vas na aktivnosti i projekte predložene u Click for Schools.

Svaki listić sadrži jednostavno objašnjenje ključnog pojma ili problema, a nudi i dodatne poveznice u svrhu proširivanja znanja.

TITULA KLJUČNE RIJEČI PREDMETI
Akcija podizanja svijesti zbog ograničavanja širenja tigrastih komaraca Komarac, životni, ciklus, reprodukcija, bolestiGeografija, priroda , biologija, matematika, građanski, odgoj, materisnki, jezik, zdravstveni, odgoj
Aktivnost za promicanje održive mobilnosti Prijevoz, CO2, fosilno, gorivo, zagađivanje, atmosferaPriroda, biologija, društvene, znanosti, geografija, povijest, matematika
Elektricna energija i klimatske promjene – uspostavljanje veza Električna, energija, fosilna, goriva, lignit, ugljični, otisak, efekt, staklenikaFizika, kemija, Priroda , biologija, ekonomija, IKT
Interaktivni kazališni skečevi čija je svrha promjena našeg ekološkog ponašanja Kazalište, eko-građanstvo, svijest, otpad, zagađenje, biološka, raznolikost, transport, energija, odgovorna, potrošnja, ponašanjePriroda , biologija, materisnki, jezik, građanski, odgoj, likovna, kultura
Isprobavanje novog gradskog dijeljenja električne energije Mobilnost, transport,
zagađenje, zraka, električno
Priroda , biologija, TZK, građanski, odgoj
Istrazivanje i podizanje svijesti o smanjenju otpada hrane Prehrambene, navike, recikliranjeGeografija, Priroda , biologija, matematika, građanski, odgoj, materinski, jezik
Ocuvanje prirodnih izvora vode u neposrednoj blizini hidrologija krša, prirodni, izvori, vode, bio-zajednicaPriroda , biologija, geografija, tehnička, kultura
Organizacija odrzive večere Hrana, poljoprivreda, održivost, otpad, hranePriroda , biologija, materinski, jezik, IKT
Pisanje tekstova za rap pjesmu o problemima s vodom pristup, vodi, zagađenje, poezija, pisanje, resursi, odgovorna, potrošnja, sušaPriroda , biologija, geografija, matematika, građanski odgoj, materinski , strani, jezik, glazbena, kultura
Pomoc pcelama da prez ive klimatske promjene Pčelinja, zajednica, izumiranje, pčela, životni, uvjeti, ekosustav, oprašivanje, kalendar, cvatnjePriroda , biologija, materinski, jezik, tehnička, kultura
Prilagodba na probleme globalnih promjena kreiranjem modela ekološke kuće Model, ekološka, odgovornost, potrošnja, energije, obnovljivi, izvori, energije, održivi, razvoj, recikliranje, voda, glavni, riziciPriroda , biologija, fizika, povijest, geografija, građanski, odgoj, likovna, kultura, tehnologija, strani, jezici
Projekt za promjenu nasi h navika vezanih uz smeće Smeće, otpad,
materijali,
degradacija, okoliš, kolektivna, odgovornost,
timski, rad
Priroda , biologija, društvene, znanosti, književnost, likovna, kultura, geografija, matematika
Stvaranje komunikacijske kampanje od stran e učenika za ostale učenike i širu javnost Komunikacija, građanstvo, kampanjaPriroda , biologija, IKT, materinski, jezik, građanski, odgoj
Uzroci i posljedice klimatskih promjena požari, šumski, požari, Mediteran, ekosustavi, ekologija, vatreniPriroda , biologija, geografija, građanski, odgoj
Vodeca kampanja za promicanje alternativnog načina kretanja Efekt, staklenika, “soft” mobilnost, životni, stilGeografija, Priroda , biologija, matematika, građanski, odgoj, materinski jezik, TZK