CLICKforSCHOOLS


Udruga za otočki razvoj Brač
Udruga za otočki razvoj Brač osnovana je s ciljem zaštite i promocije kulturne i prirodne baštine te edukacije lokalnog stanovništva, osobito mladih, o održivom korištenju otočkih potencijala. Udruga usmjerava svoje aktivnosti na otkrivanje, obnovu, javno predstavljanje i održivo gospodarenje kulturnom i prirodnom baštinom otoka. Osnovni cilj je poboljšanje životnih uvjeta na otoku na dobrobit svih njegovih stanovnika, osobito mladih.

Kontakt: udruga.brac@gmail.com      
Tel: +385 91 5031780


Osnovna škola Pučišća
Osnovna škola Pučišća trudi se pružiti kvalitetno obrazovanje svojim učenicima, ponajprije kreativnim i inovativnim pristupom koji prakticiraju njezini učitelji. U školi dominiraju iskustvena, projektna i istraživačka nastava. Učitelji se redovito usavršavaju za implementaciju učinkovitih nastavnih metoda i strategija. Škola je već više od desetljeća iznimno aktivna u projektima međunarodne suradnje kroz EU programe, i na taj je način u toku s najsuvremenijim pedagoškim teorijama i praksama.  Stečeno znanje primjenjuje se u svakodnevnom nastavnom radu, na sadržajima koji su bliski mjestu i trenutku u kojem učenici žive.

Kontakt: os-pucisca@st.t-com.hr     
Tel: +385 21 633 105